Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. HAMA EVO SRL, societate româna cu sediul în Brasov strada Drumul Sulinar Nr. 1, telefon: 0745.012.887 înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului Brasov sub nr. J08/458/2016, având codul fiscal nr. 35722676, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail contact@360shop.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este alcătuirea unei baze de date în scopul informării despre organizarea campaniilor promoționale, acțiuni de reclamă, marketing și publicitate.

Nu sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate și pentru accesul la facilități suplimentare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată S.C. HAMA EVO SRL, societate româna cu sediul în Brasov strada Drumul Sulinar Nr. 1, telefon: 0745.012.887 înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului Brasov sub nr. J08/458/2016, având codul fiscal nr. 35722676, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail contact@360shop.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. http://www.360shop.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).